Home Page Image

Sivut päivitetty 7.12.2007Mikon tavoitteita eduskuntakaudella 2007-2011


Ihmisarvo ja hyvä elämä vanhuksille!

Ikäihmiset tarvitsevat hoitajansa laitoksissa ja kotona. Ehdotin omaishoidon tuen lisäämistä 2007 budjettiin. Kotona selviytymistä tuettava myös avohoidon ja kotipalvelujen avulla. Vähemmän lääkitystä, lisää inhimillisyyttä! Hoivatyöntekijöille palkankorotus ja enemmän aikaa jokaiselle vanhukselle. Sairaanhoidon taso ja saatavuus säilytettävä.

Pienimpiin eläkkeisiin tuntuva tasokorotus!

Takuueläke (kansaneläke + asumistuki) tasolle, jolla tulee toimeen. Työeläkkeiden verotusta lievennettävä palkansaajien verotuksen tasolle.

Pienyrittäjät työllistämään, nuoret työllistymään!

Pk-yrityksissä ja maatiloilla lahja- ja perintöveroa alennettava sukupolvenvaihdosten helpottamiseksi. Työvoiman saatavuus turvattava koulutusta räätälöiden, ensin kotimaan työttömät töihin. Joustoturvalla Tanskan malliin nuoret töihin. Lyhytaikaisenkin työn vastaanottaminen tulee olla palkitsevampaa kuin työttömänä oleminen. Vanhimmat pitkäaikaistyöttömät eläkkeelle. Alle 25 vuotiaan työllistäjälle tukea. Naisten ja nuorten yrittäjyyttä helpotettava.

Verotuksessa huomioitava pienituloiset ja työllisyys!

Ruoan arvonlisävero alas 12 prosenttiin ja ravintolaruoan alv laskettava yleiseurooppalaiselle tasolle. Perintövero remonttiin myös kotien osalta. Autoveron alennus, hankintaverosta käytön verotukseen, siten vähempipäästöisiin ja turvallisempiin autoihin. Sähkön hinta kilpailutuksella alas.

Maalaispoika puolustaa aina maaseutua!

Maaseudulle monipuolista yrittämistä. Suomalaisen, terveellisen ruoan tuotantoa tuettava kansallisen itsekkäästi. Pellot kasvamaan myös kotimaista bioenergiaa. Metsien biomassat paremmin käyttöön. Metsätalous turvattava. Kyläkoulut, lähikaupat, poliisi, postit, sairaankuljetus ja bussit säilytettävä. Olin ainoa pirkanmaalainen kansanedustaja, joka äänesti Natura-ohjelman mielivaltaisuuksien tutkimisen puolesta.

Huippuosaajia edelleen, rakennusmiehet takaisin!

Huippuosaajien kouluttamista yliopistoissa jatkettava. Suomalaisten tulee keksiä uusia nokioita paremmin kuin muut. Pirkanmaa pidettävä koulutusmaakuntana. Opintorahaa ja opiskelijoiden tulorajoja korotettava viimeinkin. Ammatillinen koulutus houkuttelevaksi; vanhan ajan rakennusmiesten kunnia on palautettava. Työkokemukseen perustuvat rakennusmestarit takaisin. Oppisopimuskoulutusta tehostettava.

Lapsiperheet kunniaan!

Pienten lasten kotihoito taloudellisesti todelliseksi vaihtoehdoksi työuran siitä kärsimättä. Lapsilisien yksinhuoltajakorotukseen ja elatustukeen lisäys. Perheellisiä opiskelijoita tuettava. Äitiys-, isyys- ja vanhempainrahan vähimmäistasoa korotettava työmarkkinatuen tasolle. Monilapsisia perheitä autettava.

Tiet kuntoon!

Olin eduskunnassa osaltani puolustamassa Tampereen läntisen kehän loppurahoitusta. Nyt taistelu jatkuu mm. 3-, 9- ja 12-teiden parantamiseksi. Pirkanmaan alempiasteinen tieverkko saatava myös pikaisesti remonttiin. Yksityisteihin saatava rahaa seuraavalta hallitukselta, jotta sorateidenkin päässä voi asua ja saadaan pöllit liikkeelle.

JOKAISEN IHMISEN MIKKO. KUIN ITSEÄSI ÄÄNESTÄISIT.